Reklamace

Fyzické poškození zásilky přepravou reklamujte při převzetí u dopravce nebo odmítněte zásilku převzít.

Před reklamací vady výrobku nás informujte na e-mail obchod@amalkamimi.cz.

Reklamační řízení je zahájeno převzetím vadné věci od přepravce.

Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě do 30ti dnů.

 

ZÁRUKA

- prodávající poskytuje na výrobky prodané tímto e-shopem v souladu s ustanoveními občanského zákoníku záruku v délce 24měsíců

- záruční doba začíná při převzetí zboží od přepravce

- záruka se vztahuje pouze na vady způsobené vadou materiálu či chybou výroby

- záruka se nevztahuje na opotřebení výrobků vznikajících při užívání věci

- nárok na záruku zaniká mechanickým poškozením výrobku ( např. působením tepla, roztržením, vytržením nebo jiným působením vnější síly )

- záruka se neposkytuje na změny barev výrobku v důsledku působení slunečního záření, ozonu, či látek s bělícími účinky

- nárok na záruku zaniká je-li výrobek poškozen nesprávým či nešetrným užíváním,zanedbanou či nesprávnou údržbou

 

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v účinném znění a vztahuje se na zboží zakoupené na našem e-shopu www.amalkamimi.cz. Prodávajícím je AMÁLKA - Renáta Šteyerová, se sídlem Opavská 79, Hněvošice, 747 35, IČ: 88128563 (dále jen „Prodávající“).

Kupující převzetím zboží od Prodávajícího, nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s tímto reklamačním řádem.